Ghar bana kar mere dil mein woh chor gaya.

Ghar bana kar mere dil mein woh chor gaya.
Na khud rehta hai na kisi or ko basne deta hai ♥♥♥

Loved By Other People