Ussne Mitti Ki Dewwar Par Kachhe Rang Ke Saath

Ussne Mitti Ki Dewwar Par Kachhe Rang Ke Saath ..!!!

<3 Angel <3

Likh Kar Naam Mera Baarish Ki Dua Maangi Hai..!!!!

Loved By Other People