Meri Najar Ke Samne Rahta Hai Sahar Tera

670px-Light-a-Match-Step-16

Meri Najar Ke Samne Rahta Hai Sahar Tera,

Sabar to Dekh

Hum Sara Din Tilli Jalate Hai , Aur Bhujha Dete Hai ….!!!

Loved By Other People